Algemeenheden

Stefaan Forment &Co gcv is een privaat en onafhankelijk kunststoffenlaboratorium. Het laboratorium beschikt over moderne apparatuur, en gekwalificeerd personeel.

Standaardtesten

 • geavanceerde MFI en MVR bepalingen volgens ISO 1133, bij verschillende condities
 • Dichtheidsbepalingen
 • Vochtgehaltebepaling en droogcurven

HDT en Vicat metingen

Het labo beschikt over een geijkte meetopstelling om de Vicat verwekingstemperatuur en de Heat Distortion Temperature (HDT) van uw materialen te bepalen volgens de normen (ISO 75 methode A en B).

Mechanische eigenschappen

Mechanische trek- en 3-punts doorbuigingstesten doen vaak dienst als kwaliteitscontrole. Uit de resultaten bekomen op gestandardiseerde proefstaafjes kan het mechanische gedrag van eindproducten voorspeld worden. Proefstaafjes worden door de klant aangeleverd of kunnen door het laboratorium zelf vervaardigd worden (hiervoor moet per staal 500 g kunststof aangeleverd worden door de klant). Typische parameters zoals flexmodulus, elastische sterkte, yield punt en rek worden bepaald tijdens deze proef. Deze parameters kunnen ingevoerd worden in sterkteberekeningen met aangepaste software (eindige elementen analyse).

 • Trekproeven volgens ISO 527 ( inclusief trekmodulus )
 • Driepuntsbuiging volgens ISO 178 ( inclusief buigingsmodulus )
 • IZOD impact volgens ISO 180 (al dan niet gekerfd)
 • Hardheidsmetingen (shore A, D)

Voorbereiding van proefstroken

 • Spuitgegoten proefstukken volgens ISO ( rechthoek of haltervorm )
 • Uit afgewerkte producten: via CNC freesstation
 • Met onze nieuwe labo spuitgietmachine kunnen uit kleine hoeveelheden (100 gram) kunststofgranulaat genormaliseerde trekstaafjes (ISO 527), impactstaafjes (ISO 179, ISO 180) en HDT staafjes (ISO 75-1) gemaakt worden!

Labo-extruder

Bij het onderzoek naar een geoptimaliseerde polymeer formulatie beschikt het labo over een aangepaste Leistritz labo-extruder waarmee snel een beperkte hoeveelheid kunststofgranulaat kan ontwikkeld worden.

Verouderingstesten

 • Oxidatieve veroudering in geventileerde oven
 • Licht- en Weerbestendigheid in UV-verouderingskamer (versnellingsfactor x10)

Kleurmetingen

 • Absolute metingen in d/8° geometrie
 • Delta E metingen ( CIE lab / Hunterlab )

Elektrische eigenschappen

 • Oppervlakteweerstand metingen
 • Bepalen conductief of ESD gedrag

Digital scanning calorimetry (DSC)

De traditionele “Differential Scanning Calorimeter” ( DSC ) wordt in het laboratorium ingezet voor de smeltpuntbepaling van kristallijne of semi-kristallijne kunststoffen. Op deze manier levert deze test essentiële kwalitatieve en kwantitatieve informatie bij de karakterisatie van heel wat kunststoffen en bij het opsporen van verschillende onzuiverheden in granulaten en maalgoeden.

Ook de bepaling van glastransities en het kristallisatiegedrag van kunststoffen wordt met DSC bestudeerd. Op deze manier kan de procesgeschiedenis van de kunststof op laboratoriumschaal onderzocht worden, wat nuttig kan zijn bij bepaalde claims.

Tenslotte kan de oxidatie inductie tijd (OIT) van kunststoffen bepaald worden, als belangrijke maat voor de kwaliteit van de onderzochte kunststof.

 • Product identificatie (virgin en recyclaat grondstoffen)
 • Mengverhoudingen, zuiverheid
 • Kristallisatie studies
 • OIT-studies

Thermogravimetrische analyse (TGA) en pyrolyse

 • Kwantitatieve productsamenstelling: vluchtige stoffen, polymeergehalte, mineraal residu

Infraroodspectroscopie (FTIR)

Met behulp van Fourier Transform Infraroodspectroscopie (FTIR) wordt de aard van de chemische bindingen in kunststoffen onderzocht. Uit de interactie van de chemische bindingen met infrarood straling kan een nagenoeg unieke vingerafdruk worden opgesteld voor elke kunststof. Het laboratorium beschikt over uitbegreide bibliotheken van spectra van de verschillende referentie kunststoffen.

 • ATR metingen op het oppervlak
 • Productidentificatie

XRF-analyse

Met XRF-analyse wordt de aanwezigheid van zware metalen in kunststoffen gecontroleerd. Dit is interessant om hun aanwezigheid in vlamvertragers, pigmenten, …  te detecteren.

Bijzondere opdrachten

 • Volledige identificatie van kunststoffen, via diverse analytische technieken
 • Behandeling van klachten
 • Diverse onderzoeken
EnglishBelgium